Poveznice

 

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
http://www.mspm.hr/

Šibensko – kninska županija – službene stranice
http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/

Grad Drniš – službene stranice
http://www.drnis.hr/

Općina Ružić
http://www.opcina-ruzic.hr/

Općina Promina
http://www.promina.hr/

Općina Unešić
http://sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/opina-unei/97

Ministarstvo pravosuđa RH
http://www.mprh.hr/

Zakon o socijalnoj skrbi
http://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Obiteljski zakon
http://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

Zakon o udomiteljstvu
http://www.zakon.hr/z/485/zakon-o-udomiteljstvu

Zakon o sudovima za mladež
http://www.zakon.hr/z/180/Zakon-o-sudovima-za-mlade%C5%BE

Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
http://www.zakon.hr/z/81/Zakon-o-za%C5%A1titi-od-nasilja-u-obitelji

Zakon o privremenom uzdržavanju
http://www.zakon.hr/z/733/Zakon-o-privremenom-uzdr%C5%BEavanju

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content