Partneri

 

Partneri Centra u pružanju i provođenju usluga i aktivnosti:

  • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
  • Lokalna i regionalna uprava
  • Pravosuđe i policija
  • Zdravstvene ustanove
  • Škole i vrtići
  • Domovi za djecu, mladež i odrasle
  • Udomiteljske obitelji i obiteljski domovi
  • Crveni križ
  • Caritas
  • Nevladine udruge

 

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content