Organizacija i Akti Centra

 

ORGANIZACIJA RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ

Rad Centra organiziran je prema stručnim cjelinama:

– stručna cjelina za novčana davanja,

– stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj,

– stručna cjelina za odrasle osobe,

– ostali poslovi.

AKTI CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ

Statut Centra za socijalnu skrb Drniš (pdf)

Pravilnik o radu CZSS Drniš (pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova CZSS Drniš (pdf)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave (pdf)

Pravilnik o koristenju sluzbenih vozila (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content