O nama

 
 
Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih, sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Osnovan je za područje Grada Drniša i Općina Ružić, Promina i Unešić.

NAŠA MISIJA

Ustanova smo s javnim ovlastima koja pruža socijalne usluge s ciljem unapređenja kvalitete života u lokalnoj zajednici.

NAŠA VIZIJA

Kvalitetno pružanje usluga koje su dostupne svakom korisniku uz njegovo aktivno sudjelovanje.

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content