Pristup informacijama

 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Centru za socijalnu skrb Drniš. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Zahtjev za pristup informacijama (pdf), ili, u slučaju nekorištenja obrasca, posebno naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Centar za socijalnu skrb Drniš, Kardinala Alojzija Stepinca 4, 22 320 Drniš
  • elektroničkom poštom na adresu: css-drnis@socskrb.hr
  • donijeti osobno u  Centar za socijalnu skrb Drniš

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • izjavu stranke da se poziva na Zakon o pravu na pristup informacijama,
  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Službenik za informiranje: Darija Kulušić
e-mail: darija.kulusic@socskrb.hr
telefon: 022/888-335

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content