Kontakt

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ

Adresa: 
Kardinala Alojzija Stepinca 4,
22 320 Drniš

OIB: 48232698465

Telefoni:
Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084

e-mail: korisnik017@socskrb.hr
e-mail: css-drnis@socskrb.hr
web: www.czss-drnis.hr

Radno vrijeme: od 7,00  do 15,00 h  ponedjeljak – petak
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h

Rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, četvrtak od 8,00  do 12,00 h

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content