Prava

 

PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI
(sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi)

Socijalna skrb

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

  • zajamčena minimalna naknada
  • naknada za troškove stanovanja
  • pravo na troškove ogrjeva
  • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
  • jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem
  • osobna invalidnina
  • doplatak za pomoć i njegu
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja

 

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content