Djelatnosti

 

Naše djelatnosti

Centar za socijalnu skrb je javna ustanova koja rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu sa posebnim zakonom, te obavlja i druge stručne poslove.

Obratite nam se ako:

imate osobnih ili obiteljskih problema koje ne možete riješiti na zadovoljavajući način.

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content