Arhiva Objava

1. listopada 2021. Izdvojeno

Sukladno Naputku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135, URBROJ: 524-08-01/1-21-1 od 29.rujna 2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „Narodne novine“ broj: 105/2021) od 28.rujna 2021. godine, a temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš, KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2116-17-02/01-15-1 od 28.10.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš, donosi

PROCEDURU S UPUTAMA I SMJERNICAMA O NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ

Procedura o testiranju i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju zaposlenika (pdf)30. rujna 2021. IzdvojenoNatječaji

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece te poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za godišnju nagradu i za nagradu za životno djelo.

Natječaj je objavljen 24. rujna 2021. godine u „Narodnim novinama“, a otvoren je 15 dana od objave odnosno do 9. listopada 2021. godine.

Poveznicu prema tekstu objavljenog natječaja možete pronaći ovdje:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8323195.html

Natjecaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2021 godini (pdf)14. travnja 2021. IzdvojenoNatječaji

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike ove će godine povodom Međunarodnog dana obitelji dodijeliti Nagradu udomiteljima za iznimne uspjehe ostvarene u promicanju i obavljanju udomiteljstva.

Ovom se nagradom vrednuju izvanredna postignuća udomitelja i njihova predanost u stvaranju stabilnog i poticajnog okruženja za život djece i odraslih korisnika te njihovo zalaganje i inovativnost u promicanju udomiteljstva u zajednici.

Nagrada se dodjeljuje u dvjema kategorijama, Godišnja nagrada i Nagrada za životno djelo, a dodjeljuje se u obliku povelje i u novcu.

Ove će godine biti dodijeljene četiri godišnje nagrade i jedna nagrada za životno djelo, odnosno pet godišnjih nagrada.

Priznanja udomiteljima dodjeljuju se kroz višegodišnje razdoblje, a u ovom je obliku Nagrada prvi puta dodijeljena u 2019. godini stupanjem na snagu Zakona o udomiteljstvu („Narodne novine“ broj 115/18). Postupak dodjele Nagrade provodi se u skladu s Pravilnikom o dodjeli nagrade udomiteljima („Narodne novine“, broj 46/19).

Prijavna dokumentacija Inicijative dostavlja se putem e-mail adrese udomiteljstvo@mrosp.hr najkasnije do 4. svibnja 2021.

VIše informacija te prijavnu dokumentaciju možete pronaći na linku (mrosp.gov.hr)28. svibnja 2020. Izdvojeno

Temeljem odredbi čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2116-17-02/01-15-1 od 28.10.2015. godine i Odluke, Klasa: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-5 od 26. svibnja 2020.g. o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovanog virusom SARS-CoV-2, koju je je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 28. svibnja 2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš, donosi:

Odluku o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Drniš u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o organizaciji rada COVID-19 (pdf)


Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content