Proceduru o načinu provedbe testiranja i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju, preboljenju ili testiranju zaposlenika

1. listopada 2021.

Sukladno Naputku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2, KLASA: 550-06/21-11/135, URBROJ: 524-08-01/1-21-1 od 29.rujna 2021. godine, Smjernicama za provedbu Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 i Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SASR-CoV-2 ( „Narodne novine“ broj: 105/2021) od 28.rujna 2021. godine, a temeljem čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš, KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2116-17-02/01-15-1 od 28.10.2015.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš, donosi

PROCEDURU S UPUTAMA I SMJERNICAMA O NAČINU PROVEDBE TESTIRANJA I PROVJERE VALJANOSTI DOKAZA O CIJEPLJENJU, PREBOLJENJU ILI TESTIRANJU ZAPOSLENIKA
CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ

Procedura o testiranju i provjere valjanosti dokaza o cijepljenju zaposlenika (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content