Natječaj – socijalni radnik/ca i psiholog/inja

8. rujna 2021.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20) i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa s punim radnim vremenom, za radna mjesta

  • diplomirani/a socijalni radnik/ica I.vrste – 1 izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme
  • psiholog/inja I. vrste – 1 izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme, zamjena za rodiljni dopust.

 

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj-soc_radnik-psiholog (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content