Odluka o organizaciji rada COVID-19

28. svibnja 2020.

Temeljem odredbi čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2116-17-02/01-15-1 od 28.10.2015. godine i Odluke, Klasa: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-5 od 26. svibnja 2020.g. o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovanog virusom SARS-CoV-2, koju je je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 28. svibnja 2020. godine, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Drniš, donosi:

Odluku o organizaciji rada Centra za socijalnu skrb Drniš u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o organizaciji rada COVID-19 (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content