Poziv na 4. sjednicu Upravnog vijeća

10. prosinca 2016.

Pozivate se da prisustvujete 4. sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Drniš, koja se zakazuje za dan:

20. prosinca 2016. godine (utorak) u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Drniš, soba broj 7, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

  1. Financijsko poslovanje Centra
  2. Plan nabave Centra za 2017. godinu
  3. Razno

S poštovanjem,

Predsjednica Upravnog vijeća:
Antonia Tomić

Poziv 4 sjednica UV (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content