Program rada Centra za 2016. g.

29. travnja 2016.

Na temelju čl. 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Drniš na sjednici održanoj dana 22.ožujka 2016.god. donosi:

PROGRAM RADA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ za 2016. godinu

PROGRAM RADA CENTRA 2016 (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content