Poziv za 1. sjednicu Upravnog vijeća

29. travnja 2016.

Pozivate se da prisustvujete 1. sjednici Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Drniš, koja se zakazuje za dan:

22. ožujka 2016. godine (utorak) u 9,00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb Drniš, soba broj 7, sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izvještaj o radu Centra za socijalnu skrb Drniš za 2015. godinu
2. Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Drniš za 2016. godinu
3. Financijski plan i godišnji izvještaj
4. Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Drniš
5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Drniš
6. Pravilnik o službenoj tajni
7. Pravilnik o zaštiti na radu
8. Pravilnik o zaštiti od požara
9. Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju
10. Razno

Poziv – sjednica Upravnog vijeća (pdf)

Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@socskrb.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content