CZSS Drniš – MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb DrnišCZSS Drniš

O NAMA


Općenito o Centru za socijalnu skrb Drniš, Naša Misija i Naša VizijaCZSS Drniš

ORGANIZACIJA


Organizacija rada i Akti Centra za socijalnu skrb DrnišCZSS Drniš

SOCIJALNA SKRB


Što je socijalna skrb? Tko je obavlja? Javne ovlasti Centra za socijalnu skrbČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti? …


PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama- Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama


ZAHTJEVI

Zahtjevi / Obrasci / Dokumenti za preuzimanje (docx)Izdvojene Objave

Izdvojeno iz Objava Centra za socijalnu skrb Drniš

14. listopada 2020.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike – Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta u 2020. godini: Natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta (pdf)

21. kolovoza 2020.

Javni natejčaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Drniš: Više u pdf dokumentu: Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja-ice (pdf)

28. svibnja 2020.

Temeljem odredbi čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Drniš KLASA: 012-01/15-01/1, URBROJ: 2116-17-02/01-15-1 od 28.10.2015. godine i Odluke, Klasa: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-5 od 26. svibnja 2020.g. o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovanog virusom SARS-CoV-2, koju je je Ministarstvo za demografiju, obitelj, […]

13. svibnja 2020.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku UPUTE ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE EPIDEMIJE KORONAVIRUSA (COVID-19) ZA CENTRE ZA SOCIJALNU SKRB I CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO: Upute za centre za socijalnu skrb i centre za posebno skrbnistvo, HZJZ (pdf)  


Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@mdomsp.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.

Skip to content