CZSS Drniš – MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb DrnišCZSS Drniš

O NAMA


Općenito o Centru za socijalnu skrb Drniš, Naša Misija i Naša VizijaCZSS Drniš

ORGANIZACIJA


Organizacija rada i Akti Centra za socijalnu skrb DrnišCZSS Drniš

SOCIJALNA SKRB


Što je socijalna skrb? Tko je obavlja? Javne ovlasti Centra za socijalnu skrbČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Tko i kada pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti? …


PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama- Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama


ZAHTJEVI

Zahtjevi / Obrasci / Dokumenti za preuzimanje (docx)Izdvojene Objave

Izdvojeno iz Objava Centra za socijalnu skrb Drniš

15. siječnja 2020.

Centar za socijalnu skrb Drniš – Plan nabave za 2020. godinu: Plan nabave 2020 (pdf)

15. siječnja 2020.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu Centra za socijalnu skrb Drniš: Godisnje_izvjesce 2019 (pdf)

18. rujna 2019.

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2019. godini Nagrada-za-promicanje-prava-djeteta-2019 (pdf) link narodne novine https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8283962.html

26. ožujka 2019.

IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB DRNIŠ ZA 2018. g. Izvjesce o radu 2018 (pdf)


Kontakt

Centrala: 022/886-042
Ravnatelj/ica: 022/888-339
Računovodstvo: 022/888-473
Telefax: 022/887-084
E: korisnik017@mdomsp.hr

Radno vrijeme

Ponedjeljak/petak: 7:00 - 15:00h
Stanka za odmor: 10,30 do 11,00 h
Rad sa strankama:
ponedjak/srijeda/četvrtak:
8:00 do 12:00h

Lokacija

Adresa:
Kardinala A. Stepinca 4
22320 Drniš

Karta - google

MDOMSP.hr

Centar za socijalnu skrb Drniš je javna ustanova osnovana Rješenjem Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku sukladno članku 117.st. 2. Zakona o socijalnoj skrbi.

Centar za socijalnu skrb Drniš. Sva prava pridržana.